(aXen) Article System in Pages > Invisionize.eu - IP.Board (IPB) News
Kanał Rss Kanał Rss
Kanał Atom Kanał Atom

(aXen) Article System in Pages

wersja drukowalna wersja Microsoft Word wersja HTML

The modification allows you to change the appearance and add many functionalities to manage records.
Requires Pages (CMS) application.

Demo => https://1shot2kill.pl/portal/

Settings allow:

=============================

Modyfikacja umożliwia zmianę wyglądu oraz dodanie wielu funkcjonalności do zarządzania artykułami.
Wymagane jest posiadanie aplikacji Pages (CMS).

Demo => https://1shot2kill.pl/portal/

Ustawienia umożliwiają:

czw, 29 sierpień 2019