Dynamiczne reklamy > Invisionize.eu - IP.Board (IPB) News
Kanał Rss Kanał Rss
Kanał Atom Kanał Atom

Dynamiczne reklamy

Dodanie funkcjonalności pozwalającej na definiowanie reklam osobnych dla różnych kategorii wraz z możliwością ustawienia czy dana reklama jest aktywna i czy ma się pokazywać także w treści wiadomości.